Darmowa dostawa od 50,00 PLN
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Regulamin promocji "Rabat na pierwsze zakupy"

1. Akcja Promocyjna, zwana dalej Promocją, prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez EJU GROUP Katarzyna Chlebuś, ul. Stępińska 22/30, lok. 212, 00-739 Warszawa, NIP 8513034480, REGON 386555196 (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym meju.pl i jego subdomenach.

3. Warunki Akcji Promocyjnej:
3.1. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów detalicznych i nie są nią objęci Klienci hurtowi.
3.2. Promocją objęci są nowo zarejestrowani Użytkownicy usługi Newsletter świadczonej przez Organizatora, którzy wyrazili chęć otrzymywania wiadomości w formie listu elektronicznego poprzez subskrypcję usługi „Newsletter”, zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie meju.pl oraz spełnią łącznie wszystkie poniższe warunki:
3.2.1. Zarejestrują adres email, na który następnie otrzymają Kod Rabatowy. Kod Rabatowy zostanie przesłany do 2 godzin od momentu zarejestrowania adresu email.
3.2.2. W terminie 30 dni od dnia otrzymania Kodu Rabatowego dokonają jednorazowego zakupu za minimum 100 zł. w Sklepie Internetowym meju.pl
3.2.3. Podczas składania zamówienia, w zakładce „Moje rabaty”, w polu „Numer kodu rabatowego” wprowadzą otrzymany na zarejestrowany adres email Kod Rabatowy i zatwierdzą go przyciskiem „Aktywuj”.
3.3. Promocją objęte są wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym meju.pl z wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
3.4. Promocja polega na przyznaniu jednorazowego rabatu w wysokości 10% od wartości zakupu na kwotę mieszczącą się w przedziale od 100 zł. do 5000 zł. Rabat przyznawany jest w formie Kodu Rabatowego od wartości sprzedaży Produktów.
3.4.1. Rabat jest jednokrotny i przysługuje wyłącznie za pierwszą subskrypcję usługi "Newsletter". W przypadku subskrybcji usługi "Newsletter" po raz kolejny Rabat już nie przysługuje. Jeśli przy kolejnej subskrypcji usługi "Newsletter" został wydany Klientowi nienależny mu kod rabatowy, to w przypadku jego wykorzystania Sklep Internetowy ma prawo nie udzielić tego Rabatu i usunąć go z zamówienia.
3.5. Rabat naliczany jest od sumy wartości sprzedaży wszystkich Produktów (z wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie), po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.
3.5.1. W przypadku wystąpienia braków w realizacji zamówienia Rabat jest naliczany wyłącznie od wartości faktycznie zrealizowanej sprzedaży.
3.5.2. Rabat jest naliczany za zakupy mieszczące się w przedziale od 100 zł. do maksymalnie 5000 zł. Zamówienia przekraczające wartość 5000 zł. traktowane są jako zakupy hurtowe i nie są objęte Promocją.
3.5.3. Do wyliczenia wartości zakupu (wartości sprzedaży Produktów), aktywacji Promocji i ustalenia wysokości przysługującego Rabatu brane są pod uwagę produkty wszystkie produkty w koszyku, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu.
3.7. Rabat nie jest naliczany od kosztów wysyłki Towaru.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu lub reklamacji Produktów objętych niniejszą Akcją Promocyjną Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu.

5. Kody Rabatowe nie są wymienialne na gotówkę.

6. Czas trwania Akcji Promocyjnej:
6.1. Akcja Promocyjna w Sklepie Internetowym trwa od godziny 12:00 w dniu 30.08.2021 roku do odwołania.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Akcji Promocyjnej.

7. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, akcjami, rabatami, wyprzedażami, kodami rabatowymi, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji, akcji i rabatów. W przypadku zakupu produktów objętych w momencie zakupu również innymi promocjami, akcjami, rabatami, wyprzedażami lub kodami rabatowymi stosowany jest jedynie najwyższy (najbardziej korzystny dla klienta) rabat dostępny w momencie zakupu - rabaty nie sumują się.

8. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.

9. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji Promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu Internetowego meju.pl oraz obowiązujące przepisy prawa. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej meju.pl. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

„Kod Rabatowy” – jednorazowy rabat na zakup produktów.

„Newsletter” – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez EJU Group Katarzyna Chlebuś za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach, promocjach, cenach, konkursach i wydarzeniach EJU Group Katarzyna Chlebuś, świadczona na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.

„Klient”/ Użytkownik - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

„Towar” / „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w Sklepie Internetowym Organizatora Akcji Promocyjnej meju.pl określony zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Zaufane Opinie IdoSell
4.93 / 5.00 255 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-22
Rewelacja
2024-06-12
Bardzo szybka realizacja
pixel