Darmowa dostawa od 50,00 PLN

Regulamin promocji Ubrania dziecięce "2 za 1" (27.01. - 28.02.2023)

1. Akcja Promocyjna, zwana dalej Promocją, prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez EJU GROUP Katarzyna Chlebuś, ul. Stępińska 22/30, lok. 212, 00-739 Warszawa, NIP 8513034480, REGON 386555196 (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym meju.pl i jego subdomenach.

3. Warunki Akcji Promocyjnej:
3.1. Promocja skierowana jest zarówno do Klientów detalicznych jak i hurtowych.
3.2. Promocją objęci są Klienci, którzy w czasie trwania promocji złożyli zamówienie w Sklepie Internetowym Meju.pl na minimum dwie jednostki sprzedażowe produktów dostępnych pod linkiem: Ubrania dziecięce "2 za 1"
3.3. Promocją objęte są wyłącznie produkty dostępne w Sklepie Internetowym Meju.pl pod linkiem: Ubrania dziecięce "2 za 1" z wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
3.4. Promocja polega na przyznaniu jednorazowego rabatu w wysokości pełnej ceny tańszego z każdych dwóch zakupionych przez Klienta Produktów objętych niniejszą Promocją.
3.5. W przypadku wystąpienia braków w realizacji zamówienia Rabat nie przysługuje.
3.6. Rabat nie jest naliczany od kosztów wysyłki Towaru.
3.7. Rabat jest naliczany za zakupy w przedziale od 1 zł. do maksymalnie 10000 zł.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu lub reklamacji Produktów objętych niniejszą Akcją Promocyjną Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu.

5. Czas trwania Akcji Promocyjnej:
5.1. Akcja Promocyjna w Sklepie Internetowym obowiązuje w dniu od dnia 27.01.2023 roku do dnia 31.05.2023 roku.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Akcji Promocyjnej.

6. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, akcjami, rabatami, kodami rabatowymi, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji, akcji i rabatów.

7. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.

8. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji Promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu Internetowego meju.pl oraz obowiązujące przepisy prawa. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej meju.pl. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

„Klient”/ Użytkownik - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

„Towar” / „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w Sklepie Internetowym Organizatora Akcji Promocyjnej Meju.pl określony zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Zaufane Opinie IdoSell
4.96 / 5.00 152 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-07-17
Profesjonalna obsługa, szybka realizacja zamówienia, fachowe doradztwo:)
2023-07-15
Zamówienie zostało zrealizowane bardzo szybko. Jestem zadowolona.
pixel